Dành cho  Publisher

Tối đa hóa doanh thu thông qua tích hợp quảng cáo native.

Nền tảng thời gian thực
Số liệu thống kê và doanh thu quảng cáo được cập nhật trong thời gian thực giúp bạn kiểm soát tốt hơn.
Lợi nhuận minh bạch
Đảm bảo tính minh bạch từ mỗi impression.
Dành cho  Publisher

Khám phá tiêu chí các Publishers xây dựng lâu dài với SmartAds

Thúc đẩy doanh thu với tỷ lệ lấp đầy không gian quảng cáo trên trang cao và eCPM tốt hơn.